Förskolan Fenestra har redan en förskola i området, med 90 platser. Nu ville man utöka med 65 platser till, för att höja kvaliteten och minska barngrupperna. Kommunens tjänstemän förordade att politikerna skulle säga ja till detta.

Men vänsterpartiet i stadsdelsnämnden Norra Hisingen föreslog att man skulle skjuta upp beslutet och istället utreda att utöka den kommunala verksamheten. Detta förslag röstades igenom av majoriteten, som består av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.
Förvaltningen får till juni på sig att utreda möjligheten att bygga ut den kommunala förskolan istället.

Johan Svensson anser att fler kommunala platser skulle öka valfriheten och mångfalden, eftersom Fenestra idag är den enda förskolan i området. Och han är emot att skattepengar ska gå till vinster och aktieutdelning.
– Frågan är egentligen ganska enkel, vill Göteborgarna att deras skattepengar ska finansiera aktieutdelningar i utlandet eller förskoleverksamhet i kommunen? säger Johan Svensson.