Förutom tunga lyft och påfrestande arbetsställningar så förekommer risker för kemikalier och smitta samt röntgenstrålning.
Arbetsmiljöverket vill minska dessa skador och föreslår bland annat att veterinärverksamhetens rutiner ska förbättras.