Varje år delas ett vattenpris ut under världsvattenveckan i Stockholm. Nu får Stephen R Carpenter priset. Han är 59 år, och professor i zoologi.
När han presenterades på ett seminarium fick deltagarna se bilder på honom sittande i en kanot mitt på en sjö. En annan bild visade en hängiven forskare som står i vatten till midjan.

Stephen R Carpenter får Stockholm Water Prize 2011.
Stephen R Carpenter.
Foto: Jeff Miller

Han forskar kring samspelet mellan mänsklig miljöpåverkan och sjöars ekosystem och är arkitekten bakom något som kallas tropisk kaskad. Det handlar om hur tillväxten av alger, kan öka, om rovfisken minskar. I värsta fall blir det algblomning.
Om det saknas rovfisk, såsom torsk,  ökar småfisk. Småfisken äter upp djurplankton, som i sin tur livnär sig på alger. Hela näringskedjan förändras och kan förstärka effekterna av övergödning.

En lösning kan vara att plantera in stora fiskar eller fiska ut småfisk.
Försök att fiska ut skarpsill görs bland annat i Östersjön.

Priset, Stockholm Water Prize, delas ut sedan 21 år tillbaka. Det består av en kristallskulptur från Orrefors och 150 000 dollar.
Stephen Carpenter får ta emot det av kungen vid en ceremoni den 25 augusti under världsvattenveckan.
Den anordnas av SIWI, Stockholm International Water Institute, som arbetar med att hitta lösningar på världens vattenproblem.