Det finns totalt 308 miljoner personer i åldern 20-64 år i EU. År 2020 beräknas antalet ha minskat till 305 miljoner. Då kommer antalet ungdomar i åldern 20-29 år minskat inom hela EU med undantag för Belgien, Nederländerna, Danmark och Luxemburg.
Med hjälp av den förändrade befolkningsstrukturen spår Statistiska centralbyrån att det kommer bli enklare för unga i EU att få jobb.