Hälften av de förtroendevalda anser att lönesamtalen fungerar bra. För ett år sedan ansåg 40 procent det. Mest nöjda är SKTF följt av Lärarförbundet, Fackförbundet ST och Vårdförbundet.

Privatanställda tjänstemän är mer missnöjda. Unionen och Finansförbundet är de som anser att det fungerar sämst. Unionen uppger att var femte inte har något lönesamtal alls.
Hälften tycker att lönesamtalen fungera bättre nu än för fem år sedan. Var åttonde anser att samtalen blivit sämre.

Undersökningen utfördes av Novus och besvarades av 1 289 förtroendevalda i TCO:s 15 medlemsförbund.