De fackliga organisationerna har protesterat mot förslaget vars syfte sägs vara att förenkla ledighetslagstiftningen. Enligt det förslag som facken befarar ska komma kan det dröja över ett år innan en nyanställd får rätt till ledighet för att gå en facklig utbildning på arbetstid.

Regeringens förenkling skulle enligt planerna innebära att tillfälligt anställda helt kan förvägras rätten till ledighet för facklig utbildning. Sådan ledighet ska nämligen enligt det förslag facken kritiserar bara ges till dem som har minst sex månaders anställning.
Och då kan arbetsgivaren få rätt att skjuta upp ledigheten ytterligare sex månader, trots att den anställde måste ansöka om ledighet två månader innan utbildningen planeras att äga rum.

Enligt Kommunal skulle en sådan lag allvarligt försvaga facket. Cherine Khalil säger sig inte veta om kritiken har gett regeringen kalla fötter så att den av det skälet vill ändra i det planerade lagförslaget.
– Jag kan inte uttala mig om det är så. Det jag känner till är att regeringen behöver mer tid för att göra lagförslaget färdigt, säger hon.