Som Kommunalarbetaren tidigare har rapporterat vill Kommunal ersätta karensdagen i sjukförsäkringen med ett karensavdrag med en femtedel av en veckoinkomst. En förändring som skulle innebära att alla på arbetsmarknaden får ungefär lika stort avdrag, procentuellt. I dag dras det första arbetspasset av på lönen vid sjukdom. Det gör att de som jobbar ojämn tid, till exempel nattpersonal och många deltidsanställda, får en betydligt högre andel av sin lön i avdrag än dem som jobbar femdagarsvecka.
Det här förslaget var uppe till diskussion i början på 2000-talet men föll på att dåvarande Kommunförbundet var starkt emot förändringen.

Nu kan SKL tänka sig att se över frågan igen, enligt Håkan Sörman.
Men han skickar med ungefär samma brasklapp som då. Det får inte bli dyrare för kommunerna och landstingen.
– Om staten nu skulle vilja göra en förändring så måste det i så fall finansieras.
Ni talar om kostnader men innebär inte systemet snarare en intäkt ni inte skulle ha haft om inte karensdagen fanns?
– Fast det innebär i alla fall en kostnadsförändring på halv miljard kronor om karensdagen skulle tas bort.
Även om sjukfrånvaron sjunkit mycket på senare år är det inte säkert att korttidssjukfrånvaron har gjort det, påpekar Håkan Sörman.

SKL är också oroliga för att en förändring, enligt Kommunals modell, skulle kunna missgynna andra grupper på arbetsmarknaden. Vilka grupper kan Håkan Sörman inte precisera.