SVAR: Arbetsgivaren leder och fördelar arbetet och har alltså rätt att förändra arbetstiden, men inte utan förhandling med den fackliga organisationen. Frågan om ensamarbete på natten är i allra högsta grad en arbetsmiljöfråga. Vänd dig snarast till det lokala facket som kan hjälpa er att gå igenom arbetsgivarens förslag och förhandla om eventuella förändringar.