SVAR: Olika avtal skiftar något, men normalt är arbetstagaren skyldig att arbeta övertid om verksamheten så kräver. Arbetsgivaren bör ju försöka vara så restriktiv att övertiden bara tillgodoser tillfälliga och mer extraordinära behov av ökad arbetstid. Därför är det viktigt att det finns en bra grundbemanning på arbetsplatsen, så att personalen får den vila och återhämtning som behövs. Innan inbeordring sker är det alltså bra om arbetsgivaren kollar av om det finns någon frivillig och att ni inte bryter mot dygns- eller veckovilan.