SVAR: De försäkringar som kan vara aktuella för dig, om du inte redan fått något från dem, är AGS-KL via AFA försäkring och sjuk- och efterlevandeförsäkringen om du har den via Folksam. Dessa är relaterade till din sjukdom.