Inom EU diskuteras nu förslag om mer EU-styrning och kontroll över ländernas ekonomiska politik. Bland annat lättare att bötfälla länder med större statliga underskott. EU-kommissionen har ett förslag som är under behandling.
Med i leken finns också ett initiativ från Tyskland och Frankrike till en så kallad ”Konkurrenskraftspakt”. I första hand berörs Euroländerna men i hög utsträckning även övriga EU-länder.
Genomgående sätts fokus på löntagarnas löner, förmåner och pensioner. Kraven på försämringar för att ”öka konkurrenskraften” är återkommande.

Lönepress inom den offentliga sektorn är ett vanligt medel. Målsättningen är att den ska skapa press även inom privat sektor.
Maria Jepsen menar att genom ensidig fokusering på länder med ekonomiska underskott, som Grekland, Irland och Portugal, vill man inom EU driva igenom lönepress i alla länder.

Att flera länder som Tyskland och Sverige istället har stora överskott finns inte med i bilden. Det finns inga krav på att dessa ska sänka sina överskott genom ökade löner och höjd konsumtion.
– Om Sverige går med i konkurrenspakten så måste också Sverige öka sin konkurrenskraft, säger Maria Jepsen.
Varför ensidigheten?
– Det finns sedan länge en ideologi inom delar av EU-kommissionen om att löneutvecklingen ska vara låg och flexibel för att öka Europas konkurrenskraft.

Under årtionden har lönerna inom EU setts som ett kostnadsproblem. Inte som en grund för efterfrågan.
 – Javisst, man inte tar hänsyn till efterfrågans stora betydelse för tillväxt. Därmed ges inte heller lönerna någon positiv betydelse för den.

Utnyttjas kriserna för att göra det man velat göra länge?
– Utan tvivel gör man det. Det gäller såväl pensioner som löner och hela den offentliga sektorn. De ses som kostnader som ska skära ner när det inte finns pengar.  I de flesta EU-länderna har man redan skurit ner på lönerna till offentligt anställda.

Och lönernas andel av Europas ekonomier har redan minskats under 10-20 år.
– Precis, men politiken handlar bara om att sänka staternas kostnader. Inte om att öka inkomsterna. Inte om att pröva beskattning av finansiella transaktioner, miljöförstörelse och förmögenheter.