SVAR: Det finns inget facit på vad turen heter och det viktigaste är att du har rast efter fem timmar. Men arbetsgivaren är skyldig att anpassa arbetsförhållandena till människors olika förutsättningar. Du kan ta kontakt med Kommunals sektion i kommunen där du bor. Sektionen är ju också ett forum, som kan vara med och utveckla och påverka ditt arbete.