Det var i september som Socialstyrelsen gjorde en inspektion på demensboendena Öjagården och Norrgården i Piteå. Kommunen fick hård kritik för att gamla lämnades ensamma och inlåsta på natten utan samtycke. Och utan att kunna kalla på hjälp eftersom bemanningen var otillräcklig.

Kommunen svarade med att anställa mer personal, men dagtid. Man installerade också så kallade hotellås, som rekommenderas av Socialstyrelsen för att de bara kan låsas från insidan. Men fortfarande blir gamla inlåsta utan samtycke. Att anhöriga ger sitt samtycke, räcker inte tycker Socialstyrelsen och underkänner kommunens åtgärder.

Kommunens ansvariga politiker i socialnämnden argumenterar att personalen visst hinner hjälpa de boende att ta sig ut om de vill det. Men det är knappast möjligt när bemanningen utgörs av två personer som ska springa mellan enheter på två våningsplan i två olika byggnader, menar Socialstyrelsen.
– Vi tycker det är oerhört allvarligt för det handlar om enskilda människor som riskerar att fara illa, säger Per-Anders Sunesson på Socialstyrelsen.

Senast den 1 maj ska kommunen ha uppfyllt Socialstyrelsens krav på tillräcklig bemanning och att inga gamla låses in utan samtycke. Annars krävs Piteå på en miljon kronor i vite.
– Vi har satt nivån i förhållande till de brister som vi sett för att det ska få en effekt, säger Per-Anders Sunesson.

Men socialnämnden i Piteå backar inte. Ordförande Agnetha Eriksson (S) säger till KA att man nu kommer att ta hjälp av arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting för att se hur man ska hantera frågan.
– Vi tycker att vi har gjort en del, men kanske har vi varit för dåliga på att beskriva det, säger hon och hänvisar till att Socialstyrelsen samtidigt har godkänt bemanningen på ett annat demensboende i kommunen som har fler boende per personal än Öjagården och Viken.
– På Öjagården är det en personal på två enheter med totalt 16 boende. På Munkberga är de en på 20 boende. Vi tycker att man har bra uppsikt på Öjagården.
Så om ni omformulerar ert svar till Socialstyrelsen behövs ingen ökad bemanning?
– Nej, det säger jag inte. Vi kommer titta på det här och vi måste förhålla oss till de här bitarna. Om lagen säger att vi inte kan låsa kan det bli mer oroligt också. Vi kan inte ta den striden som enskild kommun om vad lagen tillåter.

Det är ovanligt att Socialstyrelsen beslutar om ett så högt belopp i vite. Men myndigheten vill göra en markering och Piteå ses som ett pilotfall. Hur dragkampen mellan Piteå och statens inspektörer kommer att sluta, sätter nivån för andra kommuner vad som är en godkänd demensvård.
–  Vi får se om de utmanar det här i domstol. Men vi anser att det är det här som behövs, säger Per-Anders Sunesson.
Vad händer om vitet döms ut och kommunen ändå inte förbättrar bemanningen?
  – Då lägger vi omedelbart på ett betydligt större vite.

Bakgrund

Det var i Piteå debatten om demensvården startade i höstas efter Uppdrag gransknings avslöjande reportage. Förtvivlad personal på Öjagården och Vikens demensboende vittnade om hur de gamla lämnades ensamma och inlåsta på natten, utan chans att blir hörda. Socialstyrelsen riktade skarp kritik mot kommunen och startade senare en nationell granskning som visade att underbemanningen i Piteå var långt ifrån unik.
Piteå kommun lovade tillföra resurser, men personalen kunde snart rapportera att ingenting förändrats – de gamla lämnades fortfarande inlåsta ensamma nattetid.
Sex av tio boenden i Socialstyrelsens nationella granskning fick underkänt. Dessa kommuner ska nu svara på hur de ska åtgärda bristerna.