Inte heller kommer de föreslagna reglerna att omfatta alla leksaker. De som används av ideella organisationer faller utanför regelverket, en brist som påpekats från flera remissinstanser. Varför hålla en bakdörr öppen för gifter?

Miljöpartiet har i en följdmotion krävt att Sverige inte ska tillåta giftiga ämnen i leksaker. Och reglerna måste omfatta alla de miljöer där barn möter leksaker, även när det är ideella organisationer som tillhandahåller dem.

Vi menar också att informationen om leksakerna ska vara tillgänglig för alla, information på svenska och punktskrift är ett krav.
Favoritleksaker går ofta i arv varför regeringens kortsiktiga tioårsperspektiv på leksaker rimmar illa med ansvar både för barn och för framtiden.

Jan Lindholm,
riksdagsledamot (MP)