– Att gå på universitet var något väldigt märkvärdigt för mig. Men när jag märkte att jag kunde göra det där, så har jag gått fler och fler kurser, säger undersköterskan Marianne Fransson.
Förutom att hon blivit en bättre undersköterska, har kurserna också fått Marianne att uppvärdera synen på sitt arbete.
– Ju mer man läser, desto mer förstår man vilket viktigt jobb man gör som undersköterska. Jag tror att kunskap ökar statusen i vårt yrke, säger Marianne.

Marianne Fransson jobbar halvtid i en bemanningsenhet, det blir allt ifrån demensboenden till hemtjänst och handikappomsorg. Andra hälften av arbetstiden ägnar hon numera åt ett demensprojekt tillsammans med en sjuksköterska. Bland annat föreläser hon för andra undersköterskor. Hon får åka iväg på kurser som vänder sig till sjuksköterskor, eftersom hon har pluggat så mycket.
Två av kurserna fick Marianne läsa på arbetstid, resten har hon gjort helt privat.
– Jag har bekostat böcker själv och tiden kostar ju. Jag har använt kvällar och lediga dagar. Det har varit lite tufft.

Jobbet med demensprojektet annonserades internt i kommunen.
Marianne fick det dels för att hon vidareutbildat sig och dels för att hon har lång erfarenhet av yrket – 35 år. Men det är inget som speglar sig i lönen.
– Det tycker jag är jättedåligt för det skulle ju uppmuntra andra att utbilda sig.
Marianne säger att hon inte varit så påstridig vid lönesamtalen, hon säger att hon är dålig på att ”sälja sig själv”. Hon hoppas att det ska gå bättre nästa gång.
– Nu ska jag snart ha nytt lönesamtal, då jäklar.

ID: Marianne Fransson

Ålder: 53.
Yrke: Undersköterska.
Bor: Bräcke.
Vidareutbildning: Palliativ vård och omsorg, Omvårdnad av personer med demenssjukdomar, Det friska åldrandet, När äldres hälsa sviker, Handledarutbildning för uskor, Hot och våld i äldreomsorg. Totalt 45 högskolepoäng.
Högre lön: 0 kronor.