Yrkeshögskolan (YH)
Drygt 400 tar varje år examen från ett av yrkeshögskolans program inom bland annat äldrevård, psykiatri, djurskötsel, trädgård och fritid.
Innehållet ska vara utformat efter arbetsmarknadens behov och det ingår praktik. Ger en examenstitel, exempelvis demensundersköterska eller badmästare.
Utbildningen är vanligtvis två års heltidsstudier, men finns på halvtid och distans.
För att bli antagen krävs slutbetyg från gymnasiet. En del arbetsgivare ger stimulansbidrag.
Läs mer på www.yhmyndigheten.se

Högskolekurser
Det finns högskolekurser som riktar sig till exempelvis vårdpersonal. Många är 7,5 poäng och kan läsas samtidigt som man jobbar. Sök efter kurser på www.studera.nu genom att använda sökord som till exempel ”vård” eller ”omsorg”. Finns både distanskurser och platsbundna.
Till högskolan är sista ansökningsdatum den 15 april.

Distanskurser högskolan (SNH)
SNH är ett nätverk för högskolekurser på distans som ordnas bland annat i Växjö, Luleå och Gävle.
Kurserna i äldreomsorg är på 7,5 högskolepoäng, är ofta nätbaserade och studietakten är 25 procent under en termin. Cirka 150 elever totalt per år i landet. Kräver grundläggande behörighet från gymnasiet.
Läs mer på www.snh.se

Folkhögskola
På folkhögskola kan man utbilda sig till elevassistent och personlig assistent och samtidigt läsa in gymnasiekompetens. Utbildningarna finns också för dem som redan har gymnasiekompetens på vissa folkhögskolor. Man kan också utbilda sig till fritidsledare. Folkhögskolorna har även utbildningar på distans. Kurserna är oftast ett eller två år.
Läs mer på www.folkhogskola.nu

Omsorgscollege
Erbjuder kompetensutveckling för redan anställda i vården samt omvårdnadsprogrammet.
Utbildningsanordnaren samverkar med arbetsgivarna och facket.
Arbetsgivarnas behov styr vilka kurser som ges.
För anmälan: Vänd dig till arbetsgivaren eller facket.
Läs mer på www.vo-college.se

Pengar och ledighet
Du har rätt enligt studieledighetslagen att ta tjänstledigt för studier och sedan komma tillbaka till jobbet. Du får studera vad du vill, även på distans. Ansök om ledighet i god tid hos arbetsgivaren.
När du läser på eftergymnasiala utbildningar som högskola, yrkeshögskola eller folkhögskola har du rätt till studielån och studiebidrag, om du läser minst halvtid.
Läs mer på www.csn.se