Smeker resten av det som är du
du ser på mig som om vi aldrig setts
Tar din hand så sträv
Minns du inte
det var du och jag
vi vävde livet tillsammans
till en vacker väv

Vi var ett
för alltid
tills döden skiljde oss åt
i din slocknande själ
Din hjärna minns mig inte mer
där är jag död
liksom du
Älskade farväl