2010 utmanade Världsnaturfonden WWF Sveriges städer och kommuner att bli inspirerande förebilder för resten av världen inom urban hållbar utveckling. Tio kommuner fanns med i finalen och Malmö vann. Men Botkyrka och Södertälje fick hederspris för sitt arbete med konsumtionsmönster, livsstil och att minska koldioxidutsläppen från köttkonsumtionen.

I motiveringen sägs att Malmö är ett ”inspirerande exempel på hur en stad kan arbeta för att omvandla sin utvecklingsmodell från en traditionell till en lågfossil stadsutveckling genom konsekvent och långsiktig planering”. Stadens mål är att 2030 enbart använda förnybar energi.

Det var drygt 30 kommuner som antog utmaningen och tio kommuner kom till final: Botkyrka, Göteborg, Kalmar, Kristianstad, Lund, Malmö, Stockholm, Södertälje, Uppsala och Växjö. En internationell jury har bedömt kommunernas planer utifrån boende, transporter, mat och övrigt.

Bakgrund

Earth Hour, ”En timme för jorden” är en internationell miljömanifestation som startats av Världsnaturfonden och funnits några år.
Årets Earth Hour äger rum lördagen den 26 mars.
Allt fler deltar genom att släcka ljuset en timme från kl 20.30. Förra året släckte varannan svensk lamporna. Det är en signal till världens alla beslutsfattare att ta klimatfrågan på allvar.