– Man måste titta på de verkliga inkomsterna, så det tycker jag inte låter som någon bra lösning, säger Solveig Zander, Centerpartiets ledamot i socialförsäkringsutskottet.

Moderaterna och Folkpartiet kan tänka sig att se över regelverket.
– Det skulle rent spontant kunna vara en variant, självklart, det låter som att det finns anledning att titta på det. Men jag är noga med att i det här skedet inte låsa mig vid olika lösningar eller förslag, säger Gunnar Axén (M).

Kristdemokraterna har inget emot förslaget, men tycker att det ska regleras i avtal i stället.
– Det är ofta bättre att parterna löser sådant här själva, säger KD:s Emma Henriksson.

Vänsterpartiet vill som enda parti helt ta bort karensdagen, men kan tänka sig Kommunals lösning som ett första steg. Även Miljöpartiet nappar på förslaget.
– Det låter som en intressant modell för att komma åt det här, säger MP-ledamoten Gunvor G Ericson .

Socialdemokraternas Tomas Eneroth, vice ordförande i utskottet, tycker också att förslaget är bra
– Det är bra att Kommunal väcker till liv debatten om att sjukförsäkringen måste vara riskutjämnande, säger han.

Sverigedemokraternas Erik Almqvist vill inte ta ställning:
– Det vill jag i så fall först diskutera med min partigrupp, säger han.

Majoriteten av de åtta ledamöterna socialförsäkringsutskottet, som KA har talat med, har ett ganska dimmigt begrepp om hur reglerna slår mot dem som jobbar ojämnt fördelad arbetstid. Folkpartiets Ulf Nilsson kände inte till det alls.
Endast Miljöpartiets Gunvor G Ericson, tycks helt införstådd med problematiken.
– Jag har själv jobbat kvällar och nätter som sjuksköterska så jag känner väl till det här problemet.
Ingen av de åtta partirepresentanterna hade hört talas om att trepartsamtalen 2003 föreslog en lösning på problemet.

Så funkar karensdagen

Vid karensdag dras det första arbetspasset från lönen, oavsett hur många timmar man jobbar.
Det slår mot dem som jobbar långa pass utspritt.
Effekten är också den motsatta, att om man bara jobbar några få timmar så dras karensen för de timmarna.
Den som har flera arbets­givare kan få flera karensdagar under samma sjukdomsperiod.

Utreder socialförsäkringar

I socialförsäkringsutred­ningen ingår samtliga riksdagspartier. Den ska se över alla socialförsäkringar, bland annat a-kassa och sjukförsäkring. Den ska vara färdig med sina förslag 2013.
I trepartssamtalen i början på 2000-talet, deltog dåvarande S-regeringen och arbetsmarknadens parter.