Stina Wir­sén ger sig nu på döden i sin Vem-serie för de allra minsta. Fågels farfar har dött och Fågels pappa gråter stora tårar i kyrkan. Men kanske har han bara blivit en fjäril nu, tror Fågel. Vilket blir problematiskt när Fågel själv snappar en fjäril med näbben och käkar upp den.

Wirséns underfundiga bilder sätter tonen till en finstämd berättelse. Som vuxen känns det bra i magen. Lite svårare är att veta vilken ålder som är lämplig på den lilla som storögt lyssnar.