Den nya Konsumentkreditlagen som gäller från årsskiftet innebär också att den effektiva räntan måste framgå i reklamen, likaså den årliga räntan.

Om man ångrar sig ska man betala tillbaka beloppet man lånat inom 30 dagar. Lagen ställer också andra krav på kreditinstituten som gäller avgifter och annat.