Politisk klarsynthet, brittisk kvalitetsdramaturgi och action som inte spöas av Hollywood. Ken Loach senaste film är en kokande häxkittel med ingredienser som entreprenörer i krig och posttraumatiska stressyndrom.


Den amerikanska
ockupationen av Irak är inte bara än affär för USA:s krigsmakt. Det är också en guldgruva för legoknektsföretag.
Som mest fanns där 50 000 tungt beväpnade privatsoldater med straffimmunitet för sina våldsdåd mot civilbefolkningen.
Route Irish är en thriller om privata våldsentreprenörers skrupellöshet mot vad som ses som hinder för profiter och tillväxt.