Innan avgifterna till a-kassan höjdes var andelen anslutna lika stor bland utlands- och svenskfödda inom LO-förbunden. Men nu är det annorlunda, visar siffror från förra året.
Bland utlandsfödda arbetare var 66 procent med i facket 2010. Hos de svenskfödda låg den siffran på 70 procent. Skillnaderna är ännu större i den privata sektorn, rapporterar LO-tidningen.

Det finns flera förklaringar till utvecklingen. Bland annat handlar det om hur arbetsmarknaden är uppdelad.
– Utlandsfödda är överrepresenterade i branscher och yrken där organisationsgraden sjunkit mycket, som i hotell- och restaurangbranschen och i den privata tjänstesektorn, säger Anders Kjellberg, forskare vid Lunds universitet, till LO-tidningen.
Många utlandsfödda är också relativt nya på arbetsmarknaden. De hamnar i samma situation som ungdomarna som också har lämnat facket i hög utsträckning.

Enligt Anders Kjellberg gäller utvecklingen troligtvis också a-kassan.
– Det är allvarligt, då arbetslösheten är dubbelt så stor bland utlandsfödda och då den ökat mer än bland svenskfödda de senaste åren, säger han.