Brevet är undertecknat av ärkebiskop Anders Wejryd. Han är ordförande för Sveriges kristna råd (SKR), som är en paraplyorganisation för samtliga kristna kyrkor i Sverige. Den kristna kritiken mot sjukförsäkringen startade som ett upprop bland diakoner ute i landet och igår kom beskedet att även SKR:s styrelse vill lämna en protest.
Det är ovanligt att kyrkan går in och tar ställning i en så laddad inrikespolitisk fråga.

I brevet påpekar SKR:s styrelse att regeringens reform har haft lovvärda syften som att ta tillvara människors vilja att bidra och att ingen i onödan ska fastna i sjukskrivning. Men den verklighet som församlingarna ute i landet vittnar om ”belyser att de politiska lösningar som valts leder till problem vi inte kan blunda för.”
I brevet beskrivs hur personer står utan ersättning, trots att de fortfarande är för sjuka för att arbeta, hur krångliga regler lämnar svaga människor maktlösa och hur de som nekas ersättning tvingas sälja sina hem för att få socialbidrag.

Kyrkorna vill se fyra konkreta förändringar:
* Svårt sjuka människor måste kunna få sin sjukpenning förlängd utan att behöva söka jobb eller ta ett arbete under sin sjukskrivning,
* Arbetsförmågan måste bedömas på samma sätt av Arbetsförmedling och Försäkringskassa. * De som nekas ersättning från sjukförsäkring eller a-kassa ska kunna få socialbidrag även om de har tillgångar i from av en bostad.
* Människor ska inte behöva säga upp sig och gå ut i arbetslöshet för att de nått en tidsgräns i sjukförsäkringen.

För en vecka sedan träffade SKR socialförsäkringsminister Ulf Kristersson och företrädare för Försäkringskassan. Men kyrkan var inte nöjd med svaret att regeringen arbetar med en översyn av reglerna. I brevet skriver SKR att ”Vår bestämda uppfattning är att vissa förändringar måste genomföras snabbt, för att undvika att familjer och enskilda drabbas av ekonomisk och social undergång.”
Ett liknande sjukupprop pågår samtidigt på nätet och en rad manifestationer runt om i landet planeras till annandag påsk, den 25 april.

KA har sökt ärkebiskop Anders Wejryd för en kommentar.