Onsdagen, den första av två dagar i Arbetsdomstolen, blev en dag för redovisning av hur högt i tak det får vara inom Nobina, ett bussföretag vars verksamhet betalas med skattebetalarnas pengar.
Arbetsgivaren, här företrädd av juristen Pia Schöldström och bolagets förhandlingschef Hans Båmstedt, hade flera punkter som ska visa Arbetsdomstolen att det är rätt att säga upp Rabih Ballout:
– Han har tillsammans med 97 andra förare skrivit ett medborgarförslag till kommunen för att be den att granska kvaliteten och säkerheten inom den kollektivtrafik som Nobina får skattepengar för att köra. (Ändå vill inte Nobina använda just medborgarförslaget som grund för uppsägningen. Men det är ändå en försvårande omständighet enligt bolaget.)

– Rabih har till chefer i Nobina Umeå sagt att företaget har usel kvalitet och säkerhet i verksamheten samt att arbetsmiljön för förarna är dålig.
– Han har efter ett möte med chefer vid Nobina Umeå varit kritisk mot ledningen då han talat med arbetskamrater i fikarummet.
– Rabih anklagas för att försöka få arbetskamraterna att skriva på ett upprop med krav om att den tillfällige trafikchefen skulle bytas ut. Uppropet var riktat till Nobinas högsta ledning.
– För att visa vilken dålig attityd Rabih har mot företaget finns ytterligare en rad anklagelser om för sen ankomst, för tidig hemgång, otillåten frånvaro på grund av politiska uppdrag, missad tur med en buss samt att han vid några tillfällen ej blåst i alkoskåpet som ska visa att han är nykter vid arbetsdagens slut.

Rabih Ballout, med stöd av Kommunals ombudsman Susanne Gällhagen och juristen från LO–TCO Rättskydd Anne Alfredsson, förnekar alla anklagelser om illojalitet och misskötsel.
De försökte visa arbetsdomstolens ledamöter hur företaget istället med falska anklagelser försöker svartmåla honom och med mobbing att knäcka honom.
– Rabih har kallats till ledningen för att få en uppsträckning. Han har kallats illojal och fått veta att medborgarförslaget strider mot kollektivavtalets paragraf om ”ömsesidig lojalitet mellan företaget och den anställde”.
– Han har fått varning för illojalitet för att han anklagas för att ligga bakom ett försök till upprop mot den tillfällige trafikchefen. Rabih förnekar att han ligger bakom uppropet.
– Han har avstängts från att köra buss och har omplacerats till servicehallen.
– Rabih har inte fått några arbetsuppgifter i servicehallen.
– Han övervakas ständigt och den minsta lilla förseelse läggs honom till last.

Trafikchef Peter Eriksson, Nobina Umeå.
Trafikchef Peter Eriksson.

Anne Alfredsson frågade till slut trafikchef Peter Eriksson om han inte har något eget arbete att sköta eftersom han tycks ha tid att ständigt titta ut genom sitt fönster för att se när Rabih Ballout kommer och går.
Peter Eriksson hänvisade då till alkoskåpet som alla måste blåsa i innan och efter arbetsdagens slut. Tiden registreras i skåpet varje gång den används.
Nobina Umeå har anmälts till datainspektionen för att företaget olovligen använder alkoskåpet som stämpelklocka. Datainspektionen valde att tro på företaget som försäkrade att alkoskåpet enbart används till att kontrollera nykterheten.
– Ändå säger Peter Eriksson att med hjälp av alkoskåpet kan Nobina visa att Rabih vid några tillfällen blåser för sent. Det stämmer ju inte med vad ni sagt till Datainspektionen, konstaterade Anne Alfredsson.

Albert Wiklund, Kommunals sektionsordförande för trafikpersonalen vid Nobina i Umeå.Albert Wiklund, sektionsordförande Kommunal, tyckte inte att arbetsgivarens vittnen fick bilden av det som hänt Rabih att hänga ihop.

Inkallade vittnen, bland annat trafikledare, personalplanerare och bussförare, var där för att styrka de anklagelser Nobina har.
Albert Wiklund, sektionsordförande för trafikpersonalen vid Nobina i Umeå, var med som Kommunals vittne. Han skakade på huvudet flera gånger när han hörde arbetsgivarens vittnen.
– Deras bilder av vad som hänt hänger inte ihop. De hänvisar istället till varandra, summerade han.
Pia Schöldström var dock efter första dagen nöjd med sin insats och vad arbetsgivarnas vittnen sagt.
– Det känns bra att vår version av vad som hänt nu äntligen kommer ut, förklarade hon.