– Det är lite svårt att förstå domen. Å ena sidan finns en massa fina ord om vikten av att utnyttja sina grundlagsrättigheter, att prata med media som Peter gjorde. Men man landar ändå i att det var han som skulle förflyttas, säger juristen Sussanne Lundberg, vid LO-TCO Rättsskydd, som varit Magnussons ombud vid förhandlingarna.
Är lagstiftningen om yttrandefrihet och meddelarfrihet tandlös?
– Tandlös vet jag inte. Men domen visar kanske att det behövs ett stärkt lagskydd för personer som slår larm.

Det var för drygt två år sen Magnusson medverkade i SVT:s program Debatt, och berättade om saker som sagts av personalen på IVA vid Södertälje sjukhus. Han gav exempel på attityder och uttalanden av kollegor som kunde uppfattas som främlingsfientliga.
Det ledde till att han fick skäll av sina chefer, vilket de senare bett om ursäkt för, kollegor vände sig mot honom och arbetsgivaren valde att omplacera honom till en annan avdelning, eller förflytta honom som sjukhuset väljer att kalla det.
– Vi är nöjda med utslaget och tycker att det är bra att sjukhusets linje fått genomslag i AD, säger Mikael Runsiö, vd vid sjukhuset.

Ska man som anställd på ett sjukhus inte slå larm om sådant som man uppfattar som rasistiska attityder?
– Jo man ska slå larm om allt som man tycker är fel. Men den här domen handlar inte om det, utan om sjukhusets rätt att förflytta en medarbetare

Men vem vågar slå larm i fortsättningen, om man riskerar bli förflyttad?
– Alla chefer vid vårt sjukhus betonar i allt arbete rätten att säga ifrån.

Tror du inte att den här domen avskräcker folk från att säga ifrån?
– Nej

Varför inte?
– För att vi betonar i vår företagskultur hela tiden, vikten av att får fram sådant som är fel.

AD säger i sin dom att det inte finns några belägg för att sjukhuset flyttade på Magnusson som ett straff för hans uttalanden i media. I stället väljer domstolen att fästa stor uppmärksamhet vid arbetsgivarens beskrivning om konflikter och samarbetssvårigheter med ledning och övrig personal som följde i kölvattnet på teveprogrammet. Och det ska i sin tur ha lett till en fara för patientsäkerheten, vilket arbetsgivaren anger som huvudskälet för att förflytta Peter Magnusson.

Juristen Sussanne Lundberg konstaterar att domstolen struntar i sina egna slutsatser om att samarbetssvårigheterna och konflikterna haft sin grund i Magnussons medverkan i debattprogrammet.
– Det är på något vis en naturlig följd av att man avslöjar något sådant här. Det är rimligt att förvänta sig att människor blir upprörda, säger hon

Nu ska förflyttningen av Magnusson fullföljas. I väntan på den här domen har han varit arbetsbefriad. Han har tidigare sagt till KA att han tror att det blir svårt att gå tillbaka till jobbet vid sjukhuset.
Kommunalarbetaren har inte kunnat nå Peter Magnusson, som är bortrest för tillfället.
Kommunal döms att betala rättegångskostnaderna på 310 200 kronor.