– Jag hoppas att det kan ge en del konkreta saker, som vi kan gå vidare med. Att vi får med oss något som likar ett program för hur vi ska gå vidare.

I materialet om konferensen står det att Kommunal och S ska ta nästa steg i arbetet med Mönsterarbetsplatser, vad skulle nästa steg kunna vara?
– Vi kunde ta ett steg mot rätt till heltid till exempel. Vi har ju fått beslut om det på regionnivå i Halland och det finns i vissa förvaltningar i en del kommuner, men det är långt ifrån alla.

Samtidigt har Kommunal kommit fram till detta med Mönsterarbetsplatser är något av ett fiasko, gäller inte det Halland?
– Vi har inte haft den typen av handslag med Socialdemokraterna som andra har haft.

Men har projektet Mönsterarbetsplatser fungerat eller inte fungerat i Halland?
– Det har inte fungerat.

Kommunal tvekar om det över huvud taget ska bli någon fortsättning med Mönsterarbetsplatser, varför hålla en konferens där det ser ut som att projektet ska fortsätta?
– Jag tror att man ska ta avstamp i något nytt. En sådan här övergripande konferens har vi inte haft förut och det kan bli just ett nytt tag i stället för omtag.

Den fackliga politiska samverkan med S går mot lösare former, går Halland motsatt väg?
– I Halland på regionnivå är vi vana vid att det är borgerliga majoriteter. Vi ska jobba för medlemmarnas bästa oavsett politisk majoritet och det är vi vältränade på här i Halland.

Men den facklig-politiska samverkan med S, ska den fortsätta?
– Vi ska ha ett klart samarbete med S men försöka påverka de borgerliga majoriteterna för medlemmarnas bästa.

Är samarbete med S vad medlemmarna efterfrågar?
– Jag tror att medlemmarna efterfrågar bättre anställningsvillkor oavsett politisk majoritet.