– Vi vill att man ska skilja på varaktigt deltidsarbetslösa och dem som jagar timmar med tillfälliga jobb, säger Oscar Ernerot, vid LO:s enhet för ekonomisk politik och arbetsmarknad.
En rapport om LO:s syn på a-kassan kommer att presenteras inom kort. KA kan avslöja innehållet i rapporten, som är omfattande.
Den borgerliga regeringen införde 2008 att deltidsarbetslösa bara kan stämpla i 75 dagar mot tidigare 300 dagar. LO vill återställa reglerna.

Kravet på aktivitet för den varaktigt deltidsarbetslöse ska, enligt LO, komma senast 30 veckor efter anställningens start.
Efter 300 dagars deltidsarbetslöshet ska även de som inte varit varaktigt deltidsarbetslösa in i någon form av aktivitetsstöd.
Kan det inte bli definitionsproblem att skilja de två grupperna av deltidsarbetslösa åt?
– Det kräver en del utredning hur man ska skilja grupperna åt, säger Oscar Ernerot.
På några punkter skiljer sig LO från Socialdemokraternas syn på a-kassan.
LO föreslår förutom deltidsfrågan:
• Ingen bortre parentes i arbetslöshetsförsäkringen. Och till skillnad från Socialdemokraternas avgående partiledare Mona Sahlin ingen avtrappning i ersättningsnivån, utan 80 procent hela arbetslöshetsperioden.
• LO vill ha en indexering av försäkringen, att taket i a-kassan följer löneutvecklingen till skillnad från S som föreslagit att taket räknas upp med jämna mellanrum.
– En indexering sker med automatik medan en uppräkning kräver någon form av beslut, säger Oscar Ernerot.
• På sikt vill LO att taket i a-kassan höjs till 90 procent
• LO föreslår också att det så kallade arbetsvillkoret i a-kassan, kraven på hur mycket man måste ha jobbat för att få rätt till ersättning, sänks från nuvarande 80 timmar per månad till 40 timmar. Innan den borgerliga regeringen 2007 inledde sina omfattande förändringar av regelverket var det 70 timmar som gällde.
– Om man får 40 timmar i stället så behöver man aldrig tveka om att man ska gå med i en a-kassa eller inte som många i dag gör, för att de har en så lös förankring på arbetsmarknaden, säger Ernerot.
• Studerandevillkoret ska återinföras, som gör det möjligt för studerande att bli medlemmar i en a-kassa.
• Medlemsavgifterna ska vara enhetliga och ligga runt 100-lappen per månad.

Blir det inte väldigt dyrt det här?
– Frågan är om man vill ha en för staten billig och dålig försäkring eller en lite dyrare och bättre försäkring, säger Oscar Ernerot.
LO har inte räknat på vad det skulle kosta att genomföra förslagen. Rapporten kommer att använda som ett verktyg vid seminarier bland annat. Alla som sitter i socialförsäkringsutredningen kommer också att få var sitt exemplar av rapporten.