Vi ger vårt stöd åt de offentlig anställda i Wisconsin i USA som protesterar mot det antifackliga lagförslag som fråntar dem rätten att teckna kollektivavtal. Delstatens republikanska guvernör, Scott Walker, har lagt fram ett lagförslag där offentligt anställda inte bara föreslås få sänkta löner, sämre pensionsvillkor och dyrare sjukförsäkringar, man förbjuds också helt enkelt att teckna kollektivavtal!

Rätten att organisera sig fackligt och teckna avtal för att få bättre löner och anställningsvillkor är en grundläggande demokratisk rättighet. Det går inte att hänvisa till budgetskäl som argument för att inskränka demokratin! Det är skamligt att ett land som vill kalla sig demokratiskt godkänner en lag som fråntar anställda rätten att organisera sig fackligt och sluta avtal.

Vi uppmanar alla fackföreningar till solidaritet med de protesterande i Wisconsin. I denna antifackliga tid måste vi vara beredda på att ta strid för grundläggande fackliga och demokratiska rättigheterna runt om i världen.

Uttalande från Kommunal Skåne sektion 39:s årsmöte den tredje mars 2011.