Framför allt är det kvinnor som tvingas gå ner i arbetstid. Detta som en följd av förskolans öppettider. Det framgår av rapporten ”Alla andra hämtar tidigt” som Kommunal presenterar i dag, inför Internationella kvinnodagen.
Från förbundets håll pekar man på de negativa effekterna på jämställdhet och arbetsliv.
– Kvinnor hålls kvar i deltidsarbete när tillgången på barnomsorg är dålig. Kampen för heltid blir som ett slag i luften. Sedan handlar det om arbetsmarknadens behov också, där har barnomsorgen en oerhört viktig funktion. Det är anmärkningsvärt att det är så här dåligt, säger Annelie Nordström.

Kommunals undersökning, som är genomförd av Novus opinion, visar att personaltätheten i förskolan är sämre i dag än vid 1990-talets början. I undersökningen har 450 medlemmar med barn i barnomsorg intervjuats. Även barnskötare har medverkat.
Förbundet kräver nu förbättringar på följande punkter:
• Längre öppettider i förskolan
• Bättre bemanning med barnskötare och förskollärare, både kvinnor och män
• Utökad barnomsorg med verksamhet kvällar, nätter och helger
• Tillgång till förskolan för alla barn, även barn till föräldrar som tar emot försörjningsstöd

När det gäller kraven på ökad bemanning vill Annelie Nordström inte gå in i detalj på några siffror.
– Vi ska akta oss för att ge specifika besked där, det är inte vår uppgift. Man ska bemanna för att uppfylla kraven.
Men blir det inte lättare för att andra att förhålla sig till Kommunals krav om de är mer specifika?
– Det är möjligt att det blir det. Men vi ska i första hand ha en öppen hållning. Om det inte hjälper får vi bli skarpare. I så fall kommer vi igen.

I dag har förbundet också en aktion över hela landet där man besöker förskolor för att prata med personal och föräldrar. I Nyköping är Christina Södling sektionsordförande. Under morgonen har hon delat ut flygblad vid en förskola.
– Vi fick ett positivt bemötande av de föräldrar vi pratade med. Och vi vet sedan tidigare att det här är ett stort bekymmer, det märks tydligt när vi pratar med våra medlemmar. Många föräldrar vågar inte ställa krav på bättre öppettider, berättar hon.

Att Kommunal nu startar en kampanj tycker Christina Södling är bra.
– Vi måste fråga oss om vi lyfter kraven ordentligt. Tidigare har vi inte hörts tillräckligt i de här frågorna.
En följd av åtgärderna skulle ju bli att personalen i förskolan måste arbeta mer på obekväma tider. Hur ser medlemmarna på det?
– Det är både positiva och negativa reaktioner. Men samtidigt vill man göra ett bra jobb. Och det finns ju många som vill arbeta andra tider på dygnet. I slutändan är det kraven som styr verksamheten.
Christina Södling betonar att även personalen behöver ha en bra barnomsorg.
– En av de första föräldrarna jag träffade i morse var en mamma som hade väldigt bråttom. Hon skulle själv iväg och jobba på en förskola.