De rödgröna och Sverigedemokraterna röstade emot regeringen i EU–nämnden i en fråga som ska diskuteras på EU–toppmötet för arbetsmarknadsministrarna på måndag.
Frågan gäller underlaget för hur kommissionen ska kunna ställa krav om budgetdisciplin och kunna tvinga fram lönesänkningar och besparingar inom välfärden i EU–länderna.

EU–nämnden beslöt att när sådana beslut tas måste EU respektera arbetsmarknadens parter, kollektivavtalen och motsätta sig social dumping.
Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet, som sitter i EU–nämnden säger att dagens beslut även påverkar toppmötena senare i mars när regeringscheferna ska träffas för att besluta om EU:s framtida budgetregler.
– EU–nämnden har tagit ställning till samma underlag som då ska diskuteras. Och även då gäller EU–nämndens linje, säger han.
På en fråga vann regeringen omröstningen, med stöd av Sverigedemokraterna. Det gällde förslaget att skriva in i underlaget att invandring är bra för den ekonomiska tillväxten. Förslaget flck endast stöd av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Regeringen är formellt inte tvingad att följa EU–nämndens beslut. Ytterst är det regeringen som har ansvaret för den EU–politik den vill föra. Om riksdagen inte godkänner den politiken kan den tvingas fälla regeringen i en förtroendeomröstning.