SVAR: För att få ersättning krävs att man uppfyller ett arbetsvillkor. Huvudregeln för det är att man ska ha arbetat minst 80 timmar per månad i minst sex månader som infallit under en 12- månadersperiod. Som jag tolkar din fråga uppfyller du det villkoret.Det du skriver om är alternativregeln, som innebär att man måste ha arbetat totalt 480 timmar under en sammanhängande period av sex månader. Var och en av dessa sex månader måste då innehålla minst 50 timmars arbete. I ditt fall behöver vi inte gå in på alternativregeln, eftersom du bör uppfylla arbetsvillkoret enligt huvudregeln.