ARBETSRÄTT. I KA 2-11 blev det fel vid redigeringen av svaret till signaturen ”Vi behöver hjälp”.  Signaturen undrade om det är OK med anonym anmälan av missförhållanden på arbetsplatsen. Annett Olofsson rådde bland annat den anställde att låta facket ta diskussionen med arbetsgivaren. Den anställde bör också låta facket göra de anmälningar som är befogade, om arbetsgivaren inte rättar till missförhållandena. Medlemmen ska alltså inte själv behöva anmäla, som det står i den felaktiga passusen.