Nästa vecka presenterar Ylva Thörn, Kommunals förre ordförande, sin utredning om nya former för facklig–politisk samverkan mellan Socialdemokraterna och LO–förbunden. Den utredningen gör hon på uppdrag av Socialdemokraterna.
Förändringen är redan på gång. Kommunal vill vara med och påverka de beslut som fattas i regering och riksdag även när det är de borgerliga som styr.

Fram till valet i september förra året demonstrerade Kommunal varje torsdag i protest mot regeringens politik. När Alliansen vann valet bytte förbundet strategi.
– Vi vill ta oss in i de beslutande rummen, säger Tobias Baudin.
Kommunals ordförande Annelie Nordström har uppvaktat ett par ministrar och ska träffa fler i regeringen för att framföra fackets syn på hur politiken bör föras.

Samtidigt markerar Kommunal, liksom övriga LO, en självständigare hållning till Socialdemokraterna.
– Det är viktigt att vi vågar vara tydliga och törs ha andra åsikter och förslag än vad Socialdemokraterna har. Vi har varit lite rädda och försiktiga tidigare. Men vi vill driva politiken framåt. Vi vill förbättra välfärden oavsett vilken regering det är som styr. Det ökar vår legitimitet hos medlemmarna, säger Tobias Baudin.

En fråga där Kommunal och Socialdemokraterna kan skilja sig åt framöver är hur mycket skatterna ska höjas för att klara välfärden.
Kommunals mer självständiga förhållande till Socialdemokraterna bekräftades när förbundets styrelse nyligen hade en temadiskussion om förhållandet till partiet.

Tobias Baudin leder en grupp som ska se över Kommunals plattform för facklig–politisk samverkan. Gruppen inleder sitt arbete med ett seminarium i slutet av mars där Ylva Thörn och en del andra inbjudna ska redovisa sin syn på hur facket ska förhålla sig till Socialdemokraterna.
Seminariet blir ett underlag för deltagarna, som kommer från Kommunals avdelningar runt om i landet, att sedan under en dag fortsätta diskussionen.

Medan Kommunal funderar på framtiden med Socialdemokraterna har partiet redan ändrat sin organisation och har rustat ned arbetet kring facklig–politisk samverkan.
– Det var en nyhet för mig, säger Tobias Baudin.
Sedan 1 mars gäller en ny organisation vid Socialdemokraternas kansli. Till följd av valnederlaget saknas 80 miljoner kronor för att klara av att dels ha ett kansli i partihögkvarteret på Sveavägen i Stockholm och dels ett för riksdagsgruppen i riksdagshuset.
De två kanslierna slås ihop och cirka hälften av de anställda har tvingats sluta, med erbjudande om ett omställningsstöd.
De som blir kvar ska ha 3–årig akademisk utbildning. Ingen av LO–förbundens ordförande skulle med andra ord platsa för att få jobba hos Socialdemokraterna.
Partiets verksamhet kring facklig–politisk samverkan läggs ned på regional och lokal nivå. Kvar blir uppgiften att hålla kontakt med LO–förbunden centralt.

Socialdemokraternas personalchef Pernilla Östberg säger att förändringarna på kansliet är nödvändiga av ekonomiska skäl. Det fattas för mycket pengar.
– Jag tror att alla förstår att ett nationellt kansli med vår nya organisation inte kan bygga socialdemokratiska klubbar på arbetsplatserna lokalt som tidigare, säger hon.
Förändringen är enligt henne också ett led i den politiska förändring partistyrelsen vill se.
– Vi ska stärka och utveckla vår roll som modern folkrörelse och som opinionsbildare kring idéer, program och politik på nationell och global nivå, förklarar Pernilla Östberg.

Socialdemokraterna hoppas att partiets lösare roll till fackförbunden inom LO ska leda till bättre samarbete med tjänstemannafacken inom TCO. Partiet fick ett lågt stöd bland tjänstemännen i senaste valet.
Facklig–politisk samverkan är ett rött skynke för TCO vilket har försvårat deras samarbete med LO och med Socialdemokraterna. Tjänstemannafacken är partipolitiskt neutrala och kan inte ställa upp på att ha så nära band med ett parti som LO–förbunden har.
Kommunal vill dock inte bli partipolitiskt neutralt som tjänstemannafacken.
– Banden med Socialdemokraterna ska vi ha kvar. Den facklig–politiska samverkan fortsätter men i en annan form. Kommunal tänker även i framtiden ge ekonomiskt stöd till partiet, säger Tobias Baudin.