SVAR: Arbetstagare kan tacka nej till att få anställningen konverterad till tillsvidareanställning, men först när rättigheten att bli konverterad är uppfylld. Det innebär att arbetsgivaren ska ha överlämnat ett nytt anställningsbevis. Arbetstagare kan också vid ett senare tillfälle påtala sin rätt att få anställningen konverterad till tillsvidareanställning.
Om man vill avsäga sig rätten till konvertering till en tillsvidareanställning krävs en reglering om att detta är möjligt i ett lokalt kollektivavtal. I las framgår det alltså att anställningen övergår till en tillsvidare och saknas reglering i lokalt kollektivavtal är arbetstagaren tillsvidareanställd. För att avsluta en sådan anställning krävs en uppsägning från endera parten.