SVAR: Dålig attityd mot dementa kan leda till en uppsägning av personliga skäl. Det är viktigt att man har bra genomarbetade rutiner och förhållningssätt på avdelningen,  så att alla vet vad som ska göras och hur. Ansvaret för detta ligger på er chef och alla anställda har en skyldighet att följa det chefen säger. Gör man inte det ska chefen agera. Vill ni inte ta hjälp av ert arbetsplats-ombud, vänd er till Kommunals sektion för stöd och hjälp!