SVAR: Om dina kollegor först arbetat en vanlig arbetsdag mellan 07.00 och 16.00 innan de klockan 23.30 påbörjade ett oavbrutet arbetspass om 18 och en halv timme,  har de inte fått minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje period om 24 timmar. Lagregeln om dygnsvila ger i och för sig möjlighet att lägga den sammanhängande ledigheten om elva timmar i början av en 24-timmarsperiod, för att nästa 24-timmarsperiod lägga ut den sammanhängande ledigheten i slutet av perioden. Även om man tar hänsyn till det har dina kollegor inte fått sin dygnsvila. Enligt arbetstidslagen får dock avvikelse göras om det beror på något särskilt förhållande, som inte kunnat förutses av arbets-givaren. Då ska också arbetstagaren ges motsvarande kompensationsledighet. ”Särskilt förhållande” kan exempelvis vara olycksfall eller maskinhaveri. En akut utryckning på grund av driftstopp på vatten skulle kunna falla in här, men såvitt jag kan bedöma hade arbetsgivaren inte brutit mot lagen om dina kollegor skickats hem senast 09.00. Då hade de fått minst elva timmars sammanhängande ledighet. Vid den tiden på morgonen var de klara med driftsstoppet. Att de sedan arbetade vanlig arbetsdag fram till 16.00 berodde ju inte på något ”särskilt förhållande”.  Dina kollegor har inte fått sin lagstadgade dygnsvila,  men det är viktigt att veta att det kan finnas andra regler i kollektivavtal. Sådana regler får dock inte innebära sämre skydd än vad EU:s arbetstidsdirektiv föreskriver. Regeln om elva timmars sammanhängande ledighet under varje 24-timmarsperiod finns också i direktivet. Vid avvikelse från den regeln ska arbetstagarna ges en motsvarande kompensationsledighet eller, om detta inte är möjligt, erbjudas annat lämpligt skydd som ska framgå av kollektivavtalet.