Demenssjukdom leder ofta till behov av personlig vård och hjälp med förflyttning inomhus. I Umeå fick närmare 200 äldre personer vid särskilda boenden delta i ett intensivt träningsprogram. Cirka hälften av dem hade någon form av demenssjukdom.

Under tre månader arbetade deltagarna med benstyrke- och balansövningar. Vid träningsperiodens slut hade träningen fått positiva effekter på benstyrka, gångförmåga, balansförmåga och förflyttningsförmåga inomhus. Detta gällde även för dem med demenssjukdom, depression, undernäring eller stora nedsättningar i fysisk funktionsförmåga.

Om den genomförs kontinuerligt kan träningen ge bättre livskvalitet och dessutom förhindra sjukdomar hos äldre personer, enligt den avhandling som studien ingår i.