Dotterns make var utomlands i jobbet, hemma hade hon två barn.
– Hon kunde inte ta vara på sig själv. Hon kunde inte lyfta foten över tröskeln, hon kunde inte gå på toa. Hon var totalt hjälplös, säger Birgit Printz.

Det är fortfarande oklart vilken sjukdom som drabbat dottern. För att hjälpa henne tog Birgit Printz ledigt från jobbet som personlig assistent.
Och ansökte om närståendepenning hos Försäkringskassan.
Men hon fick avslag. I svaret står det att närståendepenning betalas ut när någon är ”så sjuk att det innebär ett påtagligt hot mot den sjukes liv”.
När Birgit Printz ringde Försäkringskassan fick hon veta:
– Närståendepenning får man först när någon ligger för döden.

Närståendepenning

Betalas ut i högst sammanlagt 100 dagar för den person som vårdas. Till närstående räknas anhöriga, men även till exempel vänner och grannar.
Den som får närståendepenning har rätt att vara ledig från arbetet. Anmälan görs till Försäkringskassan senast den dag man vill ha ersättning för.
Under 2010 betalade Försäkringskassan ut ersättning för 132 153 dagar.
Totalt vårdades 9 504 personer.