– Det främsta man lär sig av att spela datorspel, det är att spela datorspel. Det finns inget magiskt med datorspel som gör att de har otroliga pedagogiska effekter, säger Jonas Linderoth.
Han är docent i pedagogik på Göteborgs universitet och har forskat om digitala spel, alltså spel som spelas vid tv, dator eller Ipad.

Jonas tycker att
det finns stora möjligheter med brädspel och rollspel i förskolan och skolan, men har svårt att se desamma med digitala spel. Datorspel håller koll på poängen och gör sådant som barnet tvingas göra själv med ett brädspel.
– God pedagogik och god speldesign krockar med varandra därför att god pedagogik kräver att man stannar upp och tänker efter vad man gör. God speldesign går ut på att man glömmer bort tid och rum, det är raka motsatsen.

Många så kallade pedagogiska spel är byggda så att man kommer vidare i spelet även om man inte har lärt sig något. Barnen testar tills det blir rätt i stället för att bry sig om att förhålla sig till innehållet, säger Jonas Linderoth. Medierådets rapport Småungar och medier visar att närmare 70 procent av föräldrarna tycker att barnen lär sig bra saker av att spela datorspel.
– Det är ett konstigt lutheranskt moralarv, anser Jonas. Föräldrar har dåligt samvete för att barnen spelar och då passar den nyttoaspekten. Det är varken nyttigt eller dåligt att spela, men det kan få finnas för att det är roligt.

Förskolan och skolan möter också praktiska problem med datorer, det krävs en dator per barn och det tar lång tid innan man lär sig något.
– Jag tycker att förskolan ska ge barnen det som de inte får hemma. Barnen har dator hemma.
Jonas tycker inte att man kan säga hur mycket som är lagom att spela.
– Föräldrarna vet bäst hur mycket barnen klarar. Om de tycker att det är för mycket, då är det för mycket.
Det debatteras ofta huruvida barn blir aggressiva av datorspel. Jonas hävdar att det är ofarligt att spela. Att man kan bli rädd är en annan sak.
– Det är kränkande mot dem som spelar att säga att det är farligt. Två personer dog under Midnattsloppet men man väljer att kritisera datorspel.

Tv & barn & Folkhälsoinstitutet

- Tv är det medium som barn börjar använda först.
- 77 procent av barnen 2-5 år ser på tv varje dag.
- 69 procent tittar mer än en timme varje dag.
- Bolibompa är mest omtyckt både som tv-program och sajt.
- Föräldrarna tycker i huvudsak att såväl tv som internet och datorspel är positivt för deras barn.
- Tusen föräldrar till barn mellan två och fem år har fått en enkät som rör deras barns medievanor. 62 procent svarade.

Folkhälsoinstitutet slår fast att spel ger positiva effekter på reaktionstid och spatial förmåga (rumsuppfattning) som används vid problemlösning.

Negativa effekter
som övervikt och aggression har oklart eller svagt vetenskapligt stöd.

Källa: Medierådets rapport Småungar och medier, 2010.

Tre barnskötare tycker till


1. Använder ni tv och dator i förskolan?
2. Hur upplever du små barns medieanvändning idag?

Elin Källman, 23 år, Enköping:
1. - Ibland får de gå in på Bolibompas hemsida och spela något spel men det är sällan. Barnen spelar mycket dator hemma så vi tycker inte de behöver göra det på förskolan. Vi har en dator men ingen tv, vi har inget behov av det.
2. - Jag tycker att 4-5-åringarna är jätteduktiga på datorer i dag och kan gå in på internet. Samtidigt vill jag inte att de blir beroende och sitter hela dagen. Men jag är inte orolig, datorn är framtidens grej.

Hans Karlsson, 36 år, Göteborg:
1. - Dator använder vi. Vi gör bildspel av sådant vi gjort med barnen så att de kan se sin utveckling. Våra barn är så små (1-3) så de sitter inte och spelar. Nu har vi Barbapapa-tema och då visar vi någon filmsnutt. Vi kommer nog använda dator mer och mer.
2. - Många av våra barn ser så mycket på tv redan så vi vill inte uppmuntra det för mycket här. Jag ser både för- och nackdelar. Det finns jättebra spel, men de kommer använda dator sen ändå.

Liselott Friberg, 44 år, Malmö:
1.  - Nej, vi har haft dator på förslag men det har röstats ned av personalen för de tycker att barnen redan får det så mycket hemma.
2. - Personligen tycker jag att vi kunde ha dator till barnen, det är bra om de får leka fram inlärningen eftersom de behöver kunna dator sen i skolan. 

Tre bra spel

Ett bra barnspel är tillåtande och går helst att spela tillsammans med föräldern.
Tre bra spel enligt Jonas Linderoth är:

1. Legos spel, till exempel Lego Starwars och Lego Harry Potter.
2. Mario Cart.  
3. Little big planet.