– Det skulle betyda väldigt mycket, som ett första steg, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström.
I dag slår karensdagen hårt för dem som jobbar ojämn deltid, till exempel de som jobbar natt i vården. I en ny rapport dammar Kommunal av ett gammalt förslag, som fanns med i de så kallade trepartssamtalen, i början av 2000-talet, om att i stället för dagens konstruktion, införa ett avdrag med en femtedel av en genomsnittlig veckolön.

Den som har utrett frågan åt Kommunal är Anna Hedborg, som på 90-talet var sjukförsäkringsminister i den dåvarande socialdemokratiska regeringen
– Det är en felkonstruktion som gjort att avdraget görs från första arbetspasset. Alla som jobbar jämn tid får samma avdrag men om man jobbar ojämn tid så blir avdraget ibland dubbelt så mycket. Och det kan inte ha varit avsikten, säger Anna Hedborg.

Vid Kommunals kongress förra sommaren, beslutade förbundet efter en hård debatt att gå på en linje som bland annat kyrkogårdsarbetaren Dan Gabrielsson, från Falköping, förordade. Beslutet blev att Kommunal ska verka offensivt för att permanent bli av med karensdagen. Gabrielsson blir upprörd när han får höra att detta inte finns med i Kommunals nya rapport.
– Vad är problemet? Skulle man gå ut i en medlemsundersökning är jag övertygad om att 90 procent skulle svara att man vill ha bort karensdagen. LO har ju också fattat beslut om att karensdagen ska tas bort. Jag hade räknat med att Kommunals förbundsledning skulle ta till sig detta efter kongressen, nu tittar de i stället på något alternativt avdrag.

Men Annelie Nordström försvarar ställningstagandet
– Man får se det här som ett strategiskt val och att vi tar det här första steget. Vi har ju en socialförsäkringsutredning som nu ser över bland annat sjukförsäkringen och det finns inte på kartbilden att de kommer att ta bort karensdagen.
Ett annat LO-förbund, GS, gick nyligen ut i LO-tidningen och krävde att karensdagen skulle tas bort, varför kan inte Kommunal göra samma sak?
– Det är klart vi skulle kunna göra. Men vi tycker det är viktigare att försöka påverka de orättvisa reglerna än att hålla på med pamfletter, säger Annelie Nordström.

Dan Gabrielsson vill se samma hållning från Kommunal som GS har.
– Det är väl märkligt att Kommunalarbetareförbundet av alla fack, med så många medlemmar som jobbar med smittsamma grupper inte kan ta ställning mot karensdagen.
Enligt Kommunals rapport är den negativa ekonomiska effekten av karensdagen dubbelt så hög för ett vårdbiträde som jobbar natt, 68 procent, jämfört med en privatanställd akademiker som jobbar heltid femdagarsvecka.

Vid ett seminarium den 18 mars kommer Kommunal att presentera sin rapport och sina argument mer i detalj.

Karensdagen i sjukförsäkringen

Vid karensdag dras det första arbetspasset av från lönen, oavsett hur många timmar man jobbar.
Det slår mot dem som jobbar långa pass men mer utspritt, till exempel om man jobbar ett tiotimmarspass natt och blir sjuk.
Kommunal vill i stället att det ska göras avdrag med en femtedel av en uträknad genomsnittlig veckoinkomst, vilket skulle göra avdraget mer jämlikt för alla.
Socialförsäkringsutredningen är en politiskt tillsatt utredning där samtliga riksdagspartier ingår, utredningen ska se över alla socialförsäkringar, bland annat a-kassan och sjukförsäkringen.
Trepartsamtalen var en annan utredning i början på 2000-talet, där regeringen och arbetsmarknadens parter ingick.