Barnläkaren Dimitri Christakis från USA har forskat om mediers effekt på barn. Han är orolig eftersom amerikanska barn tittar mer på tv än någonsin. På 1970-talet började det genomsnittliga barnet se på tv vid fyra års ålder. I dag är det i stället fyra månader. Och amerikanska barn mellan två och sex år tittar på tv fyra timmar om dagen.
Barn under två år bör inte se på tv alls, anser Christakis. Varken underhållningsprogram eller så kallade pedagogiska program.
– Alla tv-program försenar språkinlärningen hos de minsta barnen, säger han.
Detta på grund av att när tv:n är på så pratar föräldrar mindre med barnen.

För äldre förskolebarn är tv inte enbart dåligt. Barnen tar efter beteenden och därför kan tv vara bra av sociala skäl. Men de tar också efter dåliga beteenden. Enligt Christakis studier är aggression och koncentrationsproblem vanligare hos sjuåringar som sett på tv före tre års ålder. Max en timme om dagen rekommenderar han att barn tittar på ”kvalitetsprogram”. Han är skeptisk till så kallade pedagogiska tv-program.
– Barnen tittar på skärmen men lär de sig verkligen? Föräldern borde titta tillsammans med barnet och se om budskapet går fram.

Forskaren och filmvetaren Margareta Rönnberg vid Gävle högskola har ägnat mer än 30 år åt barn och tv. Hon håller inte med om att tv påverkar språkutvecklingen, varken positivt eller negativt. Hon kritiserar också Christakis slutsatser av sambandet mellan aggression och tv-tittande.
– Han har undersökt barn som har ADHD. De såg kanske på tv mer än andra barn för att de blev lugna av det, säger hon.
Margareta Rönnberg har bland annat skrivit boken ”Tv är bra för barn”.
Varför är tv bra?
– Mediet är begripligt för barn, det behöver inte gå igenom ett vuxenfilter. Det de ser liknar verkligheten, det är viktigt att känna igen sig själv. Och man behöver inte kunna bokstäver. Jag är trött på dem som säger att barn ska läsa böcker i stället, dagens stressade vuxna hinner inte.

Det första programmet som vände sig till två-treåringar var Teletubbies. Det har fått en del kritik och SVT valde att inte visa det.
– Allt kritiseras väl som barn tycker är roligt, säger Rönnberg.
Att Teletubbies blivit så populärt tyder på att barnen tycker om innehållet i programmet, inte bara att det är ljud och bild, menar hon. Att barn ser på tv är lika naturligt som att vuxna gör det.
– En del anser att barn ska vara aktiva dygnets alla timmar, men det orkar man inte. Barn behöver också koppla av.

En lagom dos kan vara en timme på morgonen och en på kvällen. Det är bra att dela upp det. Så länge barnet vill göra annat än att se på tv också, har föräldrar inget att oroa sig för enligt Margareta Rönnberg. Tittar barnet mycket är det ett tecken på att det saknar aktiviteter.
– Då är det inte bra att ta bort tv:n, vad har de då kvar? Sex timmars arbetsdag vore bättre.