I slutet av januari hade hon ­löne­samtal med sin chef och diskuterade var hon låg på skalan 1-5 i sju olika kriterier.
När planeringsdagen inleddes fick alla reda på att de skulle ha lönesamtal under dagen, de fick en halvtimme att förbereda sig. Samtalet tog en kvart
– Det var lite kort varsel, och egentligen för kort samtal, säger Marja-Lena. Men vi var väl ganska överens.
Formuläret där sju kriterier ska bedömas har använts i flera år.
– Jag utgår från att chefen skulle tala med mig om han bara ville ge mig en tvåa på någon punkt, säger Marja-Lena.
Nu håller hon på att fylla i ett formulär som hon fått från sektionen, med frågor till chefen. Hon skriver in svar och lämnar till facket.
– Det är bra att de som förhandlar får mina synpunkter och ser hur jag har uppfattat vad chefen har sagt.

Magnus Elfving är chef för två förskolor med totalt 27 anställda. I början av mars ska lönesamtalen vara klara och hans förslag till nya löner lämnas in. I slutet av mars blir det förhandlingar.
– De flesta ligger i spannet 2-4, säger han. Poängen 1 ska inte finnas, då ska jag ha reagerat långt före lönesamtalet och personen ska ha en handlingsplan. Och den som får en 5:a vill jag använda att utbilda andra, den ska ha någon sorts specialkompetens. Det här vet nog alla.
Var det inte sent att få reda på lönesamtalet samma dag som det ska äga rum?
– Men alla visste att det var på gång. De hade fått formulär i förväg. Och det var praktiskt att kunna ge bakgrund samtidigt. Då kunde samtalen gå snabbare utan att ta tid från arbetet med barnen.
Kan du veta hur alla fungerar i arbetet?
– Jag är med en del ute i ­barn­grupperna, särskilt på Munk­mora förskola där jag varit heltidschef det senaste ett och ett halvt året.
Kan du inte ge något utöver löneutrymmet?
– Ibland kan det finnas skäl, och då är det bra när både facket och jag kan argumentera för det. Jag har till exempel en barnskötare som sköter löneadministration, där handlar det om pengar utöver lönepotten.
Vad är svårast med lönesamtalen?
– Ibland känns det genant, det är för lite pengar, en hundralapp hit eller dit.

Marja-Lena Leppälahti

Yrke: Barnskötare
Ålder: 40 år
Bor: Värmdö
Lön: 20 413 kronor (heltid).