– Blir det här för tamt får man se hur vi kan gå vidare, men det är ett politiskt framsteg att Maria Larsson ger det här uppdraget, säger Eva Olofsson (V) i riksdagens socialutskott.

Socialstyrelsens nattliga demenstillsyn i november visade att Piteå är lång ifrån enda kommun som låter gamla lämnas ensamma och inlåsta på natten. Kommunal kräver en lag om minimibemanning och i december antog riksdagen en motion från Eva Olofsson om att Socialstyrelsen ska ta fram riktlinjer för bemanning i demensvården.  Regeringspartierna var emot förslaget, men blev överkörda när Sverigedemokraterna röstade med de rödgröna.

Motionen ville att Socialstyrelsen skulle ”få i uppdrag att komplettera de nationella riktlinjerna för god vård och omsorg vid demenssjukdom med riktlinjer för bemanning. ”
I uppdraget till Socialstyrelsen skriver regeringen att myndigheten ska: ”ta fram vägledning till kommunerna i frågor om organisering av särskilt boende för personer med demenssjukdom t.ex. för bemanning.”
– Regeringen anser att det behövs ytterligare vägledning av olika slag så det är upp till oss vilken typ av vägledning man ska ge, säger Gert Alaby som ska utreda frågan på Socialstyrelsen.
Myndigheten, som är tillsynsmyndighet för äldreomsorgen, kan välja att styra kommunerna genom antingen en föreskrift, som är tvingande, eller en riktlinje som bara är en rekommendation.

Socialstyrelsen har hittills varit motståndare till en lagstiftad minimibemanning. Argumentet har varit att det saknas forskning som stödjer att det skulle fungera och Gert Alaby pekar på svårigheterna i att sätta en schablonnivå för alla verksamheter. Regeringen kräver också att nya riktlinjer ska ha ett ”vetenskapligt underlag”.
Ni är fortfarande tveksamma till minimibemanning?
– Nej, vi ska överväga det här efter det uppdrag vi har fått och vad som är ändamålsenligt efter lagstiftningens krav på god kvalitet i omsorgen, säger Gert Alaby och påpekar att minimibemanning är något som riksdagen har lyft fram och att myndigheten därför bör titta på det.