– De spelade en stor roll, det var lika mycket kvinnor som män som var ute och protesterade. Det var både sekulära feministiska kvinnor och islamistiska kvinnor. Alla typer av kvinnor.

Hur kommer kvinnornas situation att förändras efter revolutionen?
– Det är en intressant fråga. Under revolutionen lade alla sina meningsskiljaktigheter åt sidan, men nu kommer alla dessa meningsskiljaktigheter säkert upp igen och det blir en diskussion om vilken roll kvinnor ska ha. Men jag tror att situationen kommer att förbättras, i alla fall på längre sikt.

Hade kvinnorna i Egypten några särskilda feministiska förebilder?
– Det finns flera. Ett exempel är Nawal El Saadawi, en författare som är en ganska radikal feminist i ett egyptiskt sammanhang. Och det finns andra mer religiöst aktiva kvinnor som arbetar för en nytolkning av islam.

Vilken roll spelar fackföreningarna?

– Under hela 2000-talet har det förekommit fackliga protester runt om i Egypten. Så det har funnits oberoende fackföreningar som har strejkat och kämpat.