Någonting är galet när en fackföreningsordförande får beröm av Svenskt Näringsliv. Den 19 januari applåderas Kommunals ordförande Anneli Nordström på SN:s hemsida för att hon numera stämmer upp i hyllningskören till Rut-avdraget.
Min fråga till Anneli Nordström är: på viket sätt gynnar det oss kommunalare att våra skattepengar går till att subventionera hemhjälp till de rika?
Enligt stadgarna ska Kommunal ”verka för en samhällsutveckling på en demokratisk socialistisk grundval, innebärande social rättvisa, generell välfärdspolitik, full sysselsättning, jämställdhet mellan kvinnor och män”. Vi ska alltså motverka de största orättvisorna som ett kapitalistiskt samhälle alstrar. Rut-avdraget är motsatsen till det Kommunal ska kämpa för.

Förra året gick en miljard kronor till att förse 3,3 procent, alltså de rikaste människorna, med billig hemhjälp. Dessa pengar borde istället satsas på offentlig vård och omsorg för dem med största behoven, samt i trygga anställningsvillkor för alla Kommunals medlemmar. Det Kommunals ordförande till SN:s glädje reagerade på var att hon ville göra Rut-avdraget än billigare med motiveringen att det endast var 0,12 procent ensamstående föräldrar med låga inkomster som förra året utnyttjade Rut-avdraget.
Frågan är vad det är som tyder på att den promillen låginkomsttagare som utnyttjar Rut skulle öka?
Ingenting, den andelen kommer snarare att sjunka då ekonomin för låginkomsttagare under en oöverskådlig tid inte kommer att förbättras. De enda som alltså tjänar på de ökade avdragen är miljardärerna i Danderyd och i Vellinge.

Om Kommunal verkligen vill kämpa för att få livspusslet att gå ihop för sina medlemmar borde kravet på sex timmars arbetsdag med bibehållen lön åter få högsta prioritet. Ty, om det inte är absurt att kasta en miljard årligen på 3 procent av befolkningen då är det inte heller absurt att kräva sex timmars arbetsdag som ger heltidsjobb med bättre inkomster och mera fritid till alla deltidsanställda Kommunalare.
Anneli Nordström skulle visserligen inte applåderas av Svenskt Näringsliv, men hon skulle vinna stöd och sympati hos sina medlemmar och det är väl ändå oss hon ska representera.
 
Anita Salvén, kommunistiska partiet.Anita Salvén
Undersköterska och medlem i Kommunal och Kommunistiska Partiet