Indonesien borde därför stifta en lag som även skyddar hembiträdena, anser organisationen Amnesty som jobbar för mänskliga rättigheter. 2,6 miljoner hembiträden i landet, oftast kvinnor, saknar i dag lagligt skydd när det gäller arbetsmiljön.
– Den nuvarande lagen är diskriminerande och innehåller inga begränsningar för arbetstid eller regler för vila och semester för hembiträden, säger Sam Zafiri, chef för Amnesty i Asien.

I Indonesiens parlament har man diskuterat en ny lag efter många år av protester. Men partierna kommer inte överens och har skjutit upp lagförslaget. Många kvinnor riskerar därför att utnyttjas ekonomiskt och att utsättas för sexuella övergrepp på sin arbetsplats, enligt Amnesty.
– Fördröjningen med att anta lagen går stick i stäv med Indonesiens arbete för att förbättra situationen för indonesiska gästarbetare i andra länder. Amnesty uppmuntrar detta arbete men anser att det är dubbelmoral med tanken på bristerna i det egna landet, säger Sam Zafiri.

Internationella arbetsorganisationen, ILO, som är en del av FN, har också jobbat för att arbete i andras hem ska ses som riktigt arbete. I många länder räknas inte hemmet som arbetsplats. Hushållsarbete utgör det främsta lönearbetet för kvinnor från landsbygden med låg utbildning.