Nu är den här, boken som vågar ta upp ett ämne, som inte ens våra
politiker ids diskutera. Ekonomin förutsätts fortsätta växa för evigt,
samtidigt som vi överutnyttjar jordens resurser.
Det håller naturligtvis
inte, anser professor Tim Jackson. Han vill ersätta västvärldens
shoppinghysteri med andra värden i livet, en annan väg till ett jämlikt
välstånd. Staten, det offentliga, ska ha en aktivare roll och han skyggar inte för en framtida arbetstidsförkortning.

Läs boken! Lite snårig ibland men med klart nya infallsvinklar på vårt sätt att leva.
Lite otydlig blir han när det gäller att skapa det här annorlunda
samhället. Vi befinner oss i en global miljö. Hur ska man i tillväxtländer
som Kina, där bilismen ökar med ilfart, verkligen få acceptans för ett
budskap som förkastar vårt begär efter nya konsumtionsvaror?
Samtidigt är Tim Jacksons bok ett uppfriskande och utmanande debattinlägg på vägen till ett mänskligare, mer hållbart och jämlikt samhälle.
Och han medger själv att det inte finns några enkla lösningar.