Nu ska Kommunal utvärdera modellen för mönsterarbetsplatser.
Utvärderingen är en del av den översyn som Kommunal gör av samarbetet med Socialdemokraterna efter de rödgrönas valförlust i höstas.

I idén om mönsterarbetsplatser ingår rätt till heltid, trygga anställningsvillkor och utbildning. Tanken är att Kommunal ska samarbeta om detta med politiker i kommuner och landsting.
– Min känsla är att inte så många lyckats, säger Tobias Baudin.
Kommunal vet i dag inte hur långt arbetet med mönsterarbetsplatser kommit i kommuner och landsting. Ett rapporteringssystem tas i bruk i april.
Det man vet i dag är att de privata arbetsgivarna varit mest drivande. Flest projekt har vårdbolaget Carema.

Tobias Baudin var fram till ifjol avdelningsordförande för Kommunal Norrbotten. Hans erfarenhet är att det gick trögt i kommunerna.
– Det är jättesvårt att få i gång arbetet, det finns vilja och välvillighet. Men det blir problem när man ska gå från ord till handling. Det fanns ett glapp mellan politiska beslut och verkställighet i tjänstemannaorganisationen, säger Tobias Baudin.

Nu ska Kommunals förbundsstyrelse diskutera mönsterarbetsplatserna, sedan sker en utvärdering.
– Det är viktigt att ta beslut hur vi ska jobba vidare. Det är förbundsstyrelsen som äger frågan. Det kan finnas andra sätt att jobba på, säger Tobias Baudin.
Men om något ska göras annorlunda vill han avvakta med att säga.
– Vi får se om vi kan göra omtag, jag kan inte uttala mig förrän den interna utvärderingen är klar.