Drygt hälften av de med tillfälligt jobb upplever att de har sämre hälsa. Av de med fast arbete svarar drygt 30 procent att de har sämre hälsa.
Fler av de med tillfälliga jobb lider av psykiska besvär än de med fast jobb.
– De psykiska besvär som de tillfrågats om är rastlöshet, oro, ängslan, ångest, hjärtklappning, magbesvär och panik, säger Anna-Karin Waenerlund, doktorand vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

En förklaring till att de som har tillfälliga jobb mår sämre är att de upplever en stor risk att förlora jobbet. Oron för ekonomin kan också påverka. Färre av dem med tillfälliga jobb än de med fast kan skaffa fram 15 000 kronor på en vecka genom till exempelvis lån eller egna tillgångar.
Resultaten att tillfälligt anställda mår sämre kvarstår när hänsyn tagits till tidigare hälsotillstånd, kön, familjesituation och yrke. I studien ingår en hel årskull av niondeklassare som följts från 16 till 43 års ålder. Forskarna ska nu studera om olika typer av tillfälliga anställningar påverkar hälsan.